Bestyrelsen

Bestyrelsen tilstræber, at Fjelsted Forsamlingshus fremstår som et pænt,
lyst og venligt forsamlingshus, der kan danne en hyggelig og festlig
ramme om snart sagt ethvert arrangement.

For kontakt til bestyrelsen:
Jan Hvenegaard Ovesen, formand
Tlf. 25 57 05 77
Bestyrelsen vælges på årlige generalforsamling i januar måned.

Nuværende bestyrelse:
Formand: Jan Hvenegaard Ovesen
Næstformand: Malin Flinta
Sekretær: Poul-Henning Rasmussen
Kasserer: Carsten Mørch
Poul Erik Brandt
Jørgen Rasmussen
Jesper Jensen
Suppleanter:
Jytte Mørch
Laila Louise Mikkelsen