Bestyrelsen

Bestyrelsen tilstræber, at Fjelsted Forsamlingshus fremstår som et pænt,
lyst og venligt forsamlingshus, der kan danne en hyggelig og festlig
ramme om snart sagt ethvert arrangement.

For kontakt til bestyrelsen:
Anne Kathrine Rasmussen, formand
Tlf. 26 83 97 73
Bestyrelsen vælges på årlige generalforsamling i januar måned.

Nuværende bestyrelse:
Formand: Anne Kathrine Rasmussen
Næstformand: Malin Flinta
Sekretær: Poul-Henning Rasmussen
Kasserer: Carsten Mørch
Poul Erik Brandt
Suppleanter:
Jørgen Rasmussen
Jytte Mørch